E-FATURA, E-DEFTER, E-BİLET
Ana Sayfa / e-Fatura, e-Defter, e-Bilet

                                    e-FATURA UYGULAMASI MEVZUATI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 

UYGULAMA

SIRA NO

SORU

CEVAP

E-FATURA (MEVZUAT)

1

e-Fatura üzerinde merkez-Gube ayrımı nasıl gösterilebilir ?

Düzenlenen faturada merkez/şube ayrımının yapılabilmesi mümkün olup, portal kullanıcıları için manuel giriş yapılması gerekiyorsa fatura alıcısı veya göndericisi kısmının ad - soyad/ünvan bölümüne merkez ya da şube olduğu bilgisi girilebilecek ve ilgili şube veya merkezin adres bilgileri eklenebilecektir.

Ancak fatura düzenlenirken portal kullanıcısı olduğu halde manuel giriş yapmayıp yükleme modulü kullanılıyorsa veya kullanıcı tarafından entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilmişse merkez/şube ayrımının gösterilebileceği alan "UBL-TR Ortak Elemanlar" Teknik Klavuzunda belirtilmiş olup, buna göre Klavuzun 2.2.20 Party bölümünde açıklandığı gibi "AgentParty" alanına ilgili şubenin bilgileri girilebilecektir.

E-FATURA

2

e-Fatura sistemine

VUK 167 Sıra No?lu Genel Tebliği uyarınca fatura kullanmaları zorunlu bulunanların fatura yerine

(MEVZUAT)

 

kayıtlı kullanıcı

perakende satış fişi kullanmaları durumunda, bu kişiler açısından perakende satış fişleri geçerli

 

 

perakende satıG

olmayacaktır.

 

 

fiGi/ödeme kaydedici

 

 

 

cihaz fiGi kullanabilir

Ancak, Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 257?nci maddesinin Maliye Bakanlığı?na verdiği yetkiye

 

 

mi?

dayanılarak yayımlanan VUK 204 Sıra No?lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin

 

 

 

olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik

 

 

 

malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir

 

 

 

anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet

 

 

 

bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi

 

 

 

uygun görülmüştür.

 

 

 

İşletmenin tüketimi dışında, satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun

 

 

 

fatura alınması, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.

 

 

 

Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı bir şirketin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde

 

 

 

kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve fatura

 

 

 

kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile

 

 

 

belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır.


 

 

 

 

Uygulamanın sahada yalnızca bir istisnası olup, akaryakıt istasyonlarında pompa ÖKC?lerden düzenlenen ÖKC fişleri karşılığında e-Fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, söz konusu ÖKC fişleri tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçer belge kabul edilecektir. Bu nedenle bu kapsamda yapılan işlemler için ÖKC fişi düzenlenmiş ise ayrıca bir e-Fatura aranmamalıdır.

E-FATURA

3

e-Faturada sehven bir

e-fatura uygulaması kağıt faturanın tabi olduğu hükümlere tabidir. Buna göre e-Fatura uygulamasında her

(MEVZUAT)

 

sıra numarası atlanmıG

seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak;

 

 

ve o numaraya hiç

* Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.

 

 

fatura kesilmemesi

*Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir.

 

 

halinde nasıl bir iGlem

Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra

 

 

yapılmalıdır?

atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

E-FATURA

4

E-fatura düzenlerken

e-fatura kağıt faturanın tabi olduğu kurallara tabidir.

(MEVZUAT)

 

dövizli faturada

Buna göre Vergi Usul Kanunu?nun 215/2-a maddesinde;

 

 

bedelin Türk Lirası

 

 

 

karGılığı gösterilmeli

“Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası ka